NEWS

Read Our News

December 6, 2021

National round table for DMO-s in Albania

September 23, 2021

Saranda, seminari i dyte me aktoret e turizmit

August 11, 2021

Saranda, turizmi masiv i një zone UNESCO

August 3, 2021

Visit Tirana- a destination marketing organisation in the capital of Albania

July 26, 2021

Second round table in Pogradec

July 20, 2021

Tryeza e dyte për DMO në Qarkun Berat

June 12, 2021

Tryeza e parë për DMO-te me aktorët e turizmit Pogradec

May 31, 2021

Tryeza me aktorët e turizmit Sarandë, përshëndetet nga 3 ambasadorë të BE

May 17, 2021

Menaxhimi lokal i destinacioneve- tryezë me aktorët e turizmit Berat

May 9, 2021

Online poll for DMO-s in Albania, results and interpretation

May 4, 2021

Çfarë përfiton komuniteti nga turizmi?

March 30, 2021

Drejt një modeli për Organizatat për Menaxhimin e Destinacionit në Shqipëri

March 17, 2021

Si mund të promovojmë një rinisje të turizmit brenda rregullave të pandemisë?

March 10, 2021

Croatia, your new office- a campaign to attract digital nomads

February 15, 2021

When Albania will have its DMOs?

February 2, 2021

What Strategy of Tourism 2019-2023 tells about DMOs

May 15, 2020

Koha për krijimin e DMO-ve në Shqipëri

DMO (Destination Management Organisation), janë organizata për menaxhimin e destinacioneve, të cilat menaxhojnë turizmin në një destinacion të caktuar, duke patur në përbërje përfaqësues të pushtetit […]
April 10, 2020

Si të veprojnë hotelet në kohën e COVID19

Shumë biznese turistike në Shqipëri nuk dinë çfarë të bëjnë në këtë situatë ku gjithcka është ndalur për shkak të pandemisë Covid19. Fakti që askush nuk […]
April 7, 2020

Stay Home Today, Travel Tomorrow

Albania has been isolated for 50 years, but in this new war, we are not alone. We are part of the world, acting together, and we […]
November 24, 2019

Albania among 9 adventurous places

November 24, 2019

Mediterranean paradise

November 24, 2019

Albania’s communist heritage sites

November 24, 2019

Waters of Albania are filled with artifacts

November 24, 2019

The historical wedding of Skanderbeg

November 24, 2019

Xhemerhalla

November 24, 2019

Mountain tourism

November 24, 2019

Is Albania Europe’s next big beach holiday destination?

November 24, 2019

Albania to give a special status to large investors in Tourism

November 23, 2019

Albania

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email