Promovimi i liqenit të Ohrit

Filloi në vitin 2016, si pjesë e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria e Mjedisit e Shqipërisë dhe zbatuar nga UNESCO. Projekti me titull “Drejt forcuar qeverisjen e trashëgimisë së përbashkët natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”. Ky projekt zgjati nga 2016-2018. Ne ishim përgjegjës për promovimin e projektit dhe ndërgjegjësimin e komunitetit dhe angazhimin e tyre në promovimin e bukurisë së Liqenit të Ohrit. Projekti përfshinte shkrimin e blogjeve, përditësimin e mediave sociale, publikimin dhe shpërndarjen e gazetave elektronike, organizimin e konkursit fotografik të mediave sociale, prodhimin e albumeve etj…

 

Read More
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email