Visit Gjirokastra

Një nga projektet më të mëdha të DMO ALBANIA është brandimi dhe promovimi i rajonit të Gjirokastrës, perla e jugut të Shqipërisë. Brandimi i një destinacioni është shumë më tepër sesa thjesht një portal informativ për turistët që duan të vizitojnë gjithë këtë rajon. Portali është pika e fillimit. Përditësimi, vazhdimi non stop i promovimit, rankimi në google, aktiviteti në mediat sociale dhe angazhimi i audiencave është ajo që synojmë.
Qëllimi final është të bëhet e mundur që ky destinacion të dëgjohet, kështu vizitorët do të nisin ta kërkojnë dhe të bëjnë plane për ta vizituar. Një tjetër sfidë është koha e shkurtër e qëndrimit të turistëve. Ne po zhvillojmë strategji dhe produkte të reja turistike që gjithë rajoni, të gjashtë bashkitë e qarkut Gjirokastër, përfshi Përmet, Tepelenë, Libohovë, Dropull, Memaliaj të kenë diçka për të ofruar për turistët. Kjo për të zgjatur kohën e qëndrimit për turistët në gjithë qarkun Gjirokastër, por dhe për të rritur mirëqënien ekonomike të gjithë zonave rurale në gjithë qarkun Gjirokastër.
Për të parë më shumë rreth projektit tonë shih: www.visit-gjirokastra.com