Zhvillim Produkti

DMO Albania ka punuar me aktorët e turizmit për të krijuar itinerare dhe produkte turistike që janë unike për çdo destinacion.
Përmes Visit Tirana ne kemi krijuar turne unike siç është ecja drejt së kaluarës; Ndjekja e gjurmëve të Nënë Terezës në Tiranë; Vaj ulliri Tour etj në bashkëpunim me furnizuesit vendas.
Edhe në Gjirokastër kemi krijuar rrugë të reja interesante dhe jemi duke punuar për të krijuar më shumë produkte turistike.
Ne kemi udhëhequr procesin e identifikimit të tërheqjeve dhe traditës unike dhe ndërthurjen e të gjitha vlerave në ofertë unike të turizmit.
Ekipi ynë ka hartuar të gjitha materialet e marketingut, sloganet dhe ka ekzekutuar planin e promovimit. Ne kemi bashkëpunuar ngushtë me aktorët lokalë të turizmit për të identifikuar pikën unike të shitjes së destinacionit të tyre, vlerat dhe traditat unike që i dallojnë ato nga rajonet fqinje dhe qytetet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email