Tirana Photo Festival

Tirana Photo Festival

Tirana Photo Festival është një event vjetor fotografie, i idenuar DMO Albania (Destination Management Organization).
Qëllimi i festivalit është të promovojë Shqipërinë përmes fotografisë, duke angazhuar sa më shumë fotografë të rinj, amatorë e profesionistë. Festivali ka një sërë komponentësh: ekspozitë, konkurs fotografie, cmime për fituesit, workshope, seminare, forume etj .

  • Edicioni i parë u mbajt 1- 7 Nëntor 2018. Ekspozita me 100 foto u hap në Muzerun Historik Kombëtar. Temë ishte vetëm Tirana, promovimi i kryeqytetit përmes fotografisë. Ekspozita kishte tre kategori: Natyrë, Porterte, dhe Qyteti. Festivali u mbështet nga Bashkia Tiranë .
  • Edicioni i dytë u mbajt nga 8-15 Tetor 2019. Tema: Trashëgimia natyrore dhe kulturore e Shqipërisë. Edicioni i dytë u bashkëfinancua nga Bashkia Tiranë, dhe Ministria e Kulturës.
  • Edicioni i tretë u mbajt nga 23-31 Tetor 2020. Tema ishte: Një foto për jetën. Ekspozita me 150 foto kishte foto nga e gjithë Shqipëria si dhe foto series. Festivali u mbështet nga Bashkia Tiranë, Fuji Film Albania.
  • Edicioni i katert u mbajt nga 8-15 Tetor 2021. Tema ishte: Vendi im. Festivali u bashkëfinancua nga Bashkia Tiranë, dhe Ministria e Kulturës .

Shih më shumë për festivalin: www.tiranaphotofestival.com

Ky festival ka tre kontribute:

  • Promovon artik e fotografisë dhe edukon të rinjtë
  • Promovon turizmin
  • Angazhon shumë të rinj të eksplorojnë dhe njohin vendin e tyre
 
Tirana-photo-fest-logo-white-1

Edition 2019


Edition 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email