Event Management

DMO Albania ka organizuar ngjarje në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm të projektit. Ngjarjet përfshijnë tryeza të rrumbullakëta me palët e interesuara, ceremonitë e fillimit të një projekti, panairet e turizmit, etj.

Një seri ngjarjesh janë organizuar në Pogradec, më 4 tetor 2019, për të ndarë rezultatet e projektit "Fushata e bazuar në prova për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit", e mbështetur nga Instituti Co-PLAN për Zhvillimin e Habitatit, dhe zbatuar nga DMO Albania. Projekti bëri të mundur identifikimin e pikave më kritike që kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje të menjëhershme për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit.

DMO Albania ka krijuar dhe organizuar Tirana Photo Festival, një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të bukura të fotografisë në Tiranë, Shqipëri. Ky festival angazhon qindra fotografë shqiptarë dhe të huaj duke konkurruar me fotografitë e marra në Shqipëri.
Deri më tani kanë qenë dy edicione, 2018 dhe 2019 ndërsa përgatitjet kanë filluar për edicionin e tretë, Tirana Photo Festival 2020. Qëllimi ynë është ta bëjmë këtë një festival rajonal dhe ndoshta ndërkombëtar.


Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve më 8 Tetor te Muzeu Historik Kombëtar, qindra dashamirës të fotografisë u mblodhën dhe shijuan ekspozitën me 100 fotot më të mira, ku 6 fotografë u vlerësuan me çmime të ndryshme..

Takimi me perfaqesuesit nga institucionet vendimmarrese dhe te menaxhimit te zones se Liqenit te Ohrit, qe u zhvillua ne Pogradec, me date 4 tetor, vuri ne dukje se arsyet te ndotjes se Liqenit te formuluara ...