Trajnime dhe konsulencë

Fushat tona të ekspertizës janë: konsulencë për turizmin, e-turizëm dhe marketing me përmbajtje.
Ekspertët tanë kanë ofruar trajnime në institucionet qendrore, si dhe pushtetin vendor, si dhe sektorin privat. Ne kemi përshtatur modulet tona të trajnimit për të akomoduar nevojat e klientëve tanë. Zonat e mbuluara përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: brandim destinacioni, marketingun e destinacionit dhe pozicionimin, zhvillimin e produktit turistik, strategjinë e marketingut, marketingun e përmbajtjes, Google biznes dhe Google analytics, SEO dhe SEM, reklama të Google, reklama në Facebook dhe reklama në Twitter.
Prania në internet është thelbësore për biznesin e turizmit. Me njohuritë dhe konsulencën tonë ne ndihmojmë bizneset e turizmit në Shqipëri të arrijnë një shikueshmëri të madhe në internet dhe të synojnë audiencën e tyre të preferuar, si dhe të angazhohemi me të për të rritur konvertimet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email