Our Lake Ohrid Meeting

Takimi me perfaqesuesit nga institucionet vendimmarrese dhe te menaxhimit te zones se Liqenit te Ohrit, qe u zhvillua ne Pogradec, me date 4 tetor, vuri ne dukje se arsyet te ndotjes se Liqenit te formuluara gjate bisedes nga ekspertet e projektit, jane ne dijenine e autoriteteve te zones dhe qe shqetesimi per eliminimin e tyre eshte mjaft i madh.
Konkluzionet kryesore te tryezes perfshijne: 1. Nevojen urgjente per nje koordinim i gjithe institucioneve te perfshire me vendime konkrete per parandalimin e ndotjes se Liqenit.
2. Pergatitjen e nje plan-financimit per realizimin e veprimeve te nevojshme ne eliminimin e faktoreve ndotes te liqenit dhe ne mirembajtjen e tij.
𝐾𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒 𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑒 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑡 “𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛 𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑘𝑒 𝑂ℎ𝑟𝑖𝑑”, 𝑞𝑒 𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑛𝑔𝑎 DMO Albania 𝑚𝑏𝑒𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑛𝑔𝑎 Co-PLAN Institute for Habitat Development, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑎𝑠ℎ𝑘𝑖𝑚𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑛

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email