Promocion Online

DMO Albania ka njohuri të thella për specifikat dhe vlerën turistike për secilin destinacion në Shqipëri. Ne punojmë me komunitetet dhe palët e interesuara për t'i theksuar këto vlera dhe pastaj të targetojmë me to audiencën tonë të synuar.
Ne kemi ndërtuar profilin dhe reputacionin në internet për destinacione të ndryshme përmes disa projekteve dhe nismave të tilla si: Vizitoni Tiranën, Vizitoni Beratin, Vizitoni Gjirokastrën, Vizitoni Sarandën ... etj
Ne dimë se si të angazhojmë komunitetet lokale, si dhe turistët e huaj. Ne organizojmë shumë konkurse në mediat sociale për të ngritur komunitetin dhe për t'i përfshirë ato. Ne mendojmë se promovimet në internet duhet të bëhen në përputhje me masat e marra në terren për secilin destinacion, në mënyrë që të sigurohen që turistët janë të kënaqur.
Platformat e turizmit të ndërtuara nga ne, ofrojnë inventarin e plotë të çdo destinacioni dhe përmbajnë blogje me përmbajtje unike dhe këshilla për udhëtime se çfarë të bëjnë dhe çfarë të presin vizitorej kur vizitojnë destinacionet, në mënyrë që të jenë të pajisur me të gjitha informacionet e nevojshme për të eksploruar një destinacion në mënyre të pavarur
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email