Online Promotions

Promovimi i një destinacioni turistik nuk është i lehtë. Duhet të punosh me një strategji marketingu që të sjellësh vizitorë jo vetëm në sezone të caktuara, por gjatë gjithë vitit. Nëse promovon një destinacion të njohur për stinën verore, duhet të jesh i sigurt për kapacitetin e akomodimeve, restoranteve dhe aktiviteteve të tjera që kërkojnë turistët.
Ne njohim specifikat dhe vlerat e secilit destinacion në Shqipëri dhe e dimë mirë si ta promovojmë. Jemi njohës të mirë ta marketingut në mediat sociale dhe menaxhojmë shumë destinacione shqiptare si: Visit Tirana, Visit Berat, Visit Gjirokastra, Visit Saranda etj. .