Shërbimet tona

Shërbimet e DMO Albania
DMO Albania kontribuon përmes projekteve të saj në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri.


DMO Albania ka shumë projekte që të gjitha bashkë kanë një synim: Të rrisin të ardhurat dhe mirëqënien e komunitetit, duke ruajtur traditën dhe asetet tona natyrore dhe kulturore. Ne për këtë qëllim zhvillojmë projekte që krijojnëprodukte turistike, fushata promocionale për tërheqjen e turistëve, fushata për menaxhimin e destinacioneve etj.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email