Projekti i Liqenit të Ohrit

Liqeni Ohrit

Promovimi i rajonit të liqenit të Ohrit është një projekt i vazhdueshëm i ekipit tonë.

Filloi në vitin 2016, si pjesë e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria e Mjedisit e Shqipërisë dhe zbatuar nga UNESCO. Projekti me titull "Drejt forcuar qeverisjen e trashëgimisë së përbashkët natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit". Ky projekt zgjati nga 2016-2018. Ne ishim përgjegjës për promovimin e projektit dhe ndërgjegjësimin e komunitetit dhe angazhimin e tyre në promovimin e bukurisë së Liqenit të Ohrit. Projekti përfshinte shkrimin e blogjeve, përditësimin e mediave sociale, publikimin dhe shpërndarjen e gazetave elektronike, organizimin e konkursit fotografik të mediave sociale, prodhimin e albumeve etj

Një tjetër projekt që ekipi ynë u përfshi në rajonin e Liqenit të Ohrit ishte "Fushata e bazuar në prova për Mbrojtjen e Liqenit të Ohrit, e mbështetur nga Co-Plan, dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij projekti ishte identifikimi i ndotësve aktualë të Liqenit të Ohrit, pjesë shqiptare, e listuar si trashëgimi e UNESCO-s që nga 5 korriku 2019. Projekti zgjati 6 muaj në vitin 2019. Projekti përfundoi në një tryezë të rrumbullakët me të gjithë palët e interesuara rreth Liqenit të Ohrit për të bërë publike të gjitha gjetjet e raporteve hetimore në lidhje me ndotësit dhe të diskutoheshin mënyrat e zgjidhjes se këtyre problemeve… Shihni më shumë blogun

Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube
Follow by Email