Si mund të promovojmë një rinisje të turizmit brenda rregullave të pandemisë?

Shqipëria përveç sfidave të tjera të turizmit duhet të konsideroj një fushatë për menaxhimin dhe marketimin e hapjes së turizmit brenda rregullave të sigurisë për mbrojtjen nga Covid.

Turizmi mbetet një nga industritë më të prekura dhe me humbje të mëdha si pasojë e kufizimeve.

Promovimi i udhëtimeve dhe turizmi të sigurtë është i rëndësishëm sepse asnjë nuk dëshiron që industria e turizmit të jetë shkaktare për një valë të dytë infektimesh.

Shëndeti dhe siguria e banorëve dhe vizitorëve të huaj janë prioriteti kryesor. Për Organizatat e Menaxhimit të Destinacioneve është një presion i madh kjo situatë, sepse në këtë kohë të promovosh turizmin e sigurt, është e vetmja mënyrë e promovimit të udhëtimeve dhe e tërheqjes së turistëve.

Të kuptosh përgjegjësinë sociale

DMO kanë dhe një përgjegjësi sociale, dhe ne kete faze ato duhet:

  • të udhëzojmë bizneset e turizmit ne destinacionin e tyre, se si të hapen duke ruajtur gjithe masat e sigurisë
  • të komunikojmë mbi rregullat e distancimit fizik per cdo turist
  • advokimi për praktika të sigurta të udhëtimit, përfshirë eksperiencat në natyrë dhe protokollin e higjenës

 

Transparentë në komunikim

  • Duhet patur parasysh gjendja emocionale e audiencës kur ndërtohet strategjia e komunikimit.
  • Duhen postuar mesazhe të shpeshta mbi turizmin lokal dhe udhëtimet lokale por duke qenë gjithmonë të përditësuar mbi informacionet e fundit mbi masat dhe protokollet.
  • Duhen ndarë video të personave që qëndrojnë pas bizneseve lokale se si ka ndikuar pandemia te ata dhe sa të ndjeshëm janë për komunitetin e tyre.

 

Përdor burime informacioni të sigurta për sigurinë e shëndetit

Njerëzit duhet të drejtohen drejt burimeve të sigurta për sigurinë e shëndetit. Duhet të marrin informacione nga Ministria e Shëndetësisë. Informacion i cili duhet të jetë i kuptueshëm dhe i qartë për masën, duke përdorur video apo grafikë.

 

Vazhdimi i menaxhimit të situatës

Rruga drejt hapjes totale nuk do jetë vaj. Ende përballemi me pasiguri, gjërat mund të ndryshojmë për mirë ose për keq, ndaj duhet të jemi gati. Mund të ketë një valë të dytë infektimesh, ose një vazhdimësi e gjatë e situatës. Biznese të ndryshme mund të hapen dhe mbyllen, pra do ketë ulje dhe ngritje. Kjo paqëndrueshmëri e situatës kërkon nevojën e vazhdueshme DMO-ve për planifikimin e skenareve të ndryshme, duke shpërndarë në mënyrë të vazhdueshme informacione të rëndësishme me vizitorët dhe komunitetin vendas.

Artikull i përshtatur nga: Destination Think

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email