News

March 17, 2021

Si mund të promovojmë një rinisje të turizmit brenda rregullave të pandemisë?

March 10, 2021

Croatia, your new office- a campaign to attract digital nomads

February 15, 2021

When Albania will have its DMOs?

February 2, 2021

What Strategy of Tourism 2019-2023 tells about DMOs

May 15, 2020

Koha për krijimin e DMO-ve në Shqipëri

DMO (Destination Management Organisation), janë organizata për menaxhimin e destinacioneve, të cilat menaxhojnë turizmin në një destinacion të caktuar, duke patur në përbërje përfaqësues të pushtetit […]
April 10, 2020

Si të veprojnë hotelet në kohën e COVID19

Shumë biznese turistike në Shqipëri nuk dinë çfarë të bëjnë në këtë situatë ku gjithcka është ndalur për shkak të pandemisë Covid19. Fakti që askush nuk […]
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email