Uncategorized

May 15, 2020

Koha për krijimin e DMO-ve në Shqipëri

DMO (Destination Management Organisation), janë organizata për menaxhimin e destinacioneve, të cilat menaxhojnë turizmin në një destinacion të caktuar, duke patur në përbërje përfaqësues të pushtetit […]