Partnerët Tanë

Në gjithë projektet që ka nisur DMO Albania bashkëpunon ngushtë me bashkitë lokale, duke nisur nga Bashkia Tiranë, dhe pushtetin lokal të destinacioneve të tjera.

Gjithashtu DMO ALBANIA është duke prezantuar projektet e saj për Ministritë e linjës, si Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Donatorët janë ata që e kanë kuptuar mjaft mirë se ku duhet orientuar turizmi ynë dhe janë duke lancuar dhjetra projekte për turizmin e qëndrueshëm dhe turizmin gjithëpërfshirës. Ne jemi në bashkëpunim me donatorë si BE, USAID, UNESCO, Swiss Cooperation etj.

Me rrjetin tonë të bashkëpunëtorëve në gjithë vendin, ne jemi një organizatë që mund të facilitiojmë projekte ndërkufitare dhe ndërajonale për zhvillimin e turizmit.