Our Lake Ohrid

Takimi me perfaqesuesit nga institucionet vendimmarrese dhe te menaxhimit te zones se Liqenit te Ohrit, qe u zhvillua ne Pogradec, me date 4 tetor, vuri ne dukje se arsyet te ndotjes se Liqenit te formuluara gjate bisedes nga ekspertet e projektit, jane ne dijenine e autoriteteve te zones dhe qe shqetesimi per eliminimin e tyre eshte mjaft i madh.

Konkluzionet kryesore te tryezes perfshijne:
1. Nevojen urgjente per nje koordinim i gjithe institucioneve te perfshire me vendime konkrete per parandalimin e ndotjes se Liqenit.

2. Pergatitjen e nje plan-financimit per realizimin e veprimeve te nevojshme ne eliminimin e faktoreve ndotes te liqenit dhe ne mirembajtjen e tij.

𝐾𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒 𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑒 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑡 “𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛 𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑘𝑒 𝑂ℎ𝑟𝑖𝑑”, 𝑞𝑒 𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑛𝑔𝑎 DMO Albania 𝑚𝑏𝑒𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑛𝑔𝑎 Co-PLAN Institute for Habitat Development, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑎𝑠ℎ𝑘𝑖𝑚𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑛

Tirana Photo Festival 2019

Tirana Photo Festival 2019

DMO Albania organizoi Tirana Photo Festival, një prej eventeve më të mëdha dhe më të bukura të fotografisë në Tiranë, Shqipëri. Ky […]