Organizim Eventesh

#tiranaphotofestival

8 - 15 tetor

DMO Albania organizoi Tirana Photo Festival, një prej eventeve më të mëdha dhe më të bukura të fotografisë në Tiranë, Shqipëri. Ky festivali angazhoi qindra fotografë vendas e të huaj të konkurronin me fotot e tyre nga Shqipëria.

#ourlakeOhrid

4 tetor

Takimi me perfaqesuesit nga institucionet vendimmarrese dhe te menaxhimit te zones se Liqenit te Ohrit, qe u zhvillua ne Pogradec, me date 4 tetor, vuri ne dukje se arsyet te ndotjes se Liqenit te formuluara gjate bisedes nga ekspertet e projektit…