Projekti Liqeni Ohrit

Promovimi i Liqenit të Ohrit është një punë që DMO ALBANIA e ka nisur përmes një projekti tre vjecar financuar nga EU dhe UNESCO

Qëllimi i këtij projekti ka qenë promovimi i pjesës shqiptare të Liqenit të Ohrit, për t’iu bashkuar pasurisë së trashëgimisë UNESCO të Liqenit të Ohrit në Maqedoni, e cila është e listuar në UNESCO që në 1979.

Puna jonë ka konsistuar në dokumentimin e historive, portreteve, ngjarjeve nga rajoni i Liqenit të Ohrit, përmes reportazheve të shumta të shkruara për këtë zonë, por edhe përmes konkurseve fotografike për ta promovuar rajonin përmes fotografisë.

Ende vazhdojmë të shkruajmë dhe të promovojmë këtë rajon përmes kanaleve tona sociale të Liqenit të cilat kanë një angazhim shumë të mirë nga komunitetet në dy anët e liqenit.