Shërbimet DMO

DMO Albania do të kontribuojë në përfitimet ekonomike të turizmit dhe MICE në Shqipëri.

DMO Albania do të mbikëqyrë, krijojë dhe zbatojë fushata marketingu dhe promovime për të frymëzuar udhëtarët për të vizituar Shqipërinë.

DMO Albania do të ngrejë zërin për rritjen e investimeve për të rritur përvojën e vizitorëve.

DMO Albania do të formulojë fushata për të tërhequr konventa, takime dhe ngjarje në vendin tonë. Ne punojmë ngushtë me planifikuesit e takimeve për të planifikuar ngjarje efektive që shfaqin destinacionin dhe atraksionet  lokale në mënyrën më të favorshme dhe joshëse.

DMO Albania do të ndërveprojë me udhëtarët , pushuesit e MICE, takim profesionistësh, konventa, udhëtarët e biznesit, operatorët turistikë dhe agjentët e udhëtimit me klientët e FIT dhe grupit të udhëtimit.